Elitkom 95 EAD

Тел.: 02/988-04-58
Тел.: 02/980-04-64
Факс: 02/980-61-23
Централен офис
гр. София 1000,
ул. "Г.С.Раковски" № 60, ет.2


E-mail: elitkom@ins.bg
E-mail: office@elitkom95ad.com

Go to content

Main menu:

 
„ЕЛИТКОМ 95” ЕАД е създадено с протокол на учредително събрание от 20.10.1995 г. в град София. Дружеството се представлява от Юлий  Иванов – Главен изпълнителен директор  , Димитър  Минчев - Прокурист и Христо Жеков - Изпълнителен директор . Структурата на управление на дружеството е построена съгласно решение на управителния съвет, като разполага с над 450 щатни служители, осъществяващи комплексни услуги на територията на страната.

Предмет:
 • лична охрана
 • охрана на имущество
 • охрана на мероприятия
 • охрана на ценни пратки и товари
 • противопожарно обезопасяване
 • трудова медицина
 
Политика по качеството:
 • Да предлага услуги с високо      качество на конкурентни цени
 • Да удовлетворява изискванията и      очакванията на своите клиенти
 
Цели:
 • Непрекъсната работа за      повишаване квалификацията на персонала
 • Осигуряване и поддържане на      безопасна и здравословна работна среда
 • Повишаване      конкурентоспособността в сферата на охранителния сектор
 • Подобряване качеството на      услугите и разширяване на дейността на дружеството
 • Поддържане на редовна      комуникация с клиентите, с цел задоволяване на потребностите им
 
Мисия:
 • Да осигурява на своите клиенти      сигурност, защита и възможност да живеят и работят в условия на      спокойствие и ред
 
Визия:
 • Постоянно да предлага      разнообразни и ефективни решения, изцяло съобразени с потребностите на      клиентите, за тяхната сигурност и спокойствие
1995-2018 "Елитком 95" ЕАД
Back to content | Back to main menu